Русе има нов шеф на Административния съд

stat 16:13  |  19 април 2017 | | / Редактор Димитър Михайлов /  
Като приоритет в работата си като административен ръководител съдия Василев поставя акцент върху утвърждаване на постигнатото Като приоритет в работата си като административен ръководител съдия Василев поставя акцент върху утвърждаване на постигнатото

Съдия Диан Василев е новият административен ръководител – председател на Административен съд – Русе.
Той е избран с Решение по Протокол № 14 на Съдийската колегия на ВСС, след проведен конкурс в началото на април.

Съгласно чл.194 б, ал. 4 от Закона за съдебната власт той встъпи в длъжност на 18 април 2017 г.

Съдия Диан Василев има над 15 години общ юридически стаж, от които 10 г. в органите на съдебната власт като съдия. От момента на създаване на административните съдилища през 2007 г., след конкурс, той заема длъжността „съдия“ в Административен съд – Разград, а през 2014 г. - в Административен съд – Русе.

Като приоритет в работата си като административен ръководител съдия Василев поставя акцент върху утвърждаване на постигнатото и продължаване на добрите практики в дейността и организацията на работа на съда; бързина и качество на правораздаването в разумен баланс; последователност и предвидимост на съдебната практика.

Като приоритет в управлението на съда новият председател определя и развитието и интегрирането на кадровия потенциал за достигане на оптимално качество на съдебната дейност и високо ниво на административно обслужване на гражданите; партньорството с медиите и достъпът до информация за дейността на съда.

ВИЗИТКА:

Съдия Диан Василев e с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. Завършва Юридическия факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев“ през 2000 г. Професионален път, квалификации, обучения, специализации: 2000 - 2001 г. – съдебен кандидат в Окръжен съд – Русе 2001 - 2007 г. – съдия по вписвания в Районен съд – Русе 2007 - 2014 г. – съдия в Административен съд – Разград от 16.04.2014 г. – съдия в Административен съд – Русе.

Участвал е в множество обучения на правни институции, ангажирани с изследване и анализ на практики в областта на правосъдието - приложение на Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра, Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Изборния кодекс и проблеми в съдебния контрол по оспорване на изборни резултати, както и в семинари по данъчно и митническо право, производства по ЗОДОВ и други актуални процесуални и материалноправни проблеми в административното право и процес.Премиери

Гномчета вкъщи

Гномчета вкъщи

Малката Кло разбира, че новите й градински джудженца изобщо не са това, което изглеждат. Сега тя...

Черната пантера

Черната пантера

По комиксите на Marvel Comics, създадени от Стан Лий и Джак Кърби. Първият тъмнокож супергерой...

Всички премиери »

СПРАВОЧНИК